ระบบสมาชิก

ในกรณีที่ท่านต้องการใช้งานเป็นประจำ และไม่ต้องการ แก้ไขที่อยู่ผู้ขาย, เบอร์โทร, อีเมล์, เลขประจำตัวผู้เสียภาษี, เปลี่ยน โลโก้ / ตราประทับ, ชื่อผู้จัดทำเอกสาร ทุกครั้งที่ใช้งาน ขอแนะนำให้สมัครเป็สมาชิก ซึ่งท่านสามารถเข้าใช้งานผ่านทาง Url https://docform.online.th/member ได้ตลอดเวลา โดยต้อง Login ก่อนเข้าใช้งาน เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล ดูตัวอย่าง ( Username: demo Password: demo ) สมัครสมาชิก ฟรี! หากท่านเป็นสมาชิกแล้ว Login


 
ชื่อผู้ใช้งาน: *
อีเมล์: *
รหัสผ่าน: *
ชื่อ-นามสกุล: *
ชื่อบริษัท/ร้านค้า/กิจการ: *
หมายเลขผู้เสียภาษี: *
ที่อยู่บริษัท: *
หมายเลขโทรศัพท์: *
หากมีมากกว่า 1 หมายเลข ใช้คอมม่า (,) คั่น
หมายเลขแฟกซ์:
Logo URL:
หากต้องการใช้โลโก้บริษัทของท่าน กรุณากรอก Logo Url
Seal URL:
หากต้องการใช้ตราประทับบริษัทของท่าน กรุณากรอก Seal Url