สมัครสมาชิก ฟรี!


Update แบบฟอร์มใบสมัคร 04/03/2024 สำหรับท่านที่เคยพบปัญหา ปุ่มส่งใบสมัคร ไม่ทำงาน กรุณา Reload/Refresh
โดยการกดปุ่ม Ctrl+F5 (Windows) หรือ Command+Shift+R (MacOS) 1 ครั้งกรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง ช่องที่มีเครื่องหมาย * จำเป็นต้องกรอก
ข้อมูลสำหรับการ Login เข้าใช้งาน
 
Username: *
Username และ Password ห้ามใช้ภาษาไทย ห้ามใช้ อีเมล์เป็น Username
 
Password: *
  Show/Hide Password แสดง/ซ่อน รหัสผ่าน โดยคลิกที่รูปดวงตา

   
WARNING! Caps Lock is ON.

ท่านสามารถใช้ Random Password ที่ระบบสร้างให้ หรือตั้งรหัสผ่านได้เอง
เพื่อความปลอดภัยแนะนำให้ใช้ 0-9/A-Z/a-z/!@#$%^&* ความยาว 8-15 หลัก
 
ข้อมูลส่วนตัวสมาชิก
 
ชื่อ-นามสกุล: *
 
อีเมล์: *
อีเมล์ที่สามารถติดต่อได้ ใช้ตอนกู้คืนรหัสผ่าน
 
เบอร์มือถือ: *
ใช้สำหรับรับรหัส OTP กรณีลืม Password กรอกแค่เบอร์เดียว
 
ข้อมูลร้านค้า/บริษัท/กิจการ ใช้พิมพ์ในเอกสาร
 
ชื่อร้านค้า/บริษัท/กิจการ (ภาษาไทย): *
หากไม่มีให้กรอกชื่อ-นามสกุล แทน
ชื่อที่ใช้ออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี/ใบหักภาษี ณ ที่จ่าย
 
ชื่อร้านค้า/บริษัท/กิจการ (ภาษาอังกฤษ):
ใช้กับแบบฟอร์มภาษาอังกฤษ กรอกเพิ่มภายหลังได้
 
หมายเลขผู้เสียภาษี: *
หรือ เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
 
ที่อยู่ร้านค้า/บริษัท/กิจการ (ภาษาไทย): *
ต้องกรอกไม่น้อยกว่า 20 ตัวอักษร

ที่อยู่ที่ใช้ออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี/ใบหักภาษี ณ ที่จ่าย
 
ที่อยู่ร้านค้า/บริษัท/กิจการ (ภาษาอังกฤษ):
ต้องกรอกไม่น้อยกว่า 20 ตัวอักษร

ใช้กับแบบฟอร์มภาษาอังกฤษ กรอกเพิ่มภายหลังได้
 
เบอร์โทรศัพท์กิจการ: *
ตัวเลข 9-10 หลัก, หากมีมากกว่า 1 หมายเลข ใช้คอมม่า (,) คั่น
 
หมายเลขแฟกซ์:
 
รับข่าวสารการ Update Version และ การแจ้งเตือนต่าง ๆ ทางอีเมล์)
 
ท่านสามารถสมัครหรือยกเลิกได้ตลอดเวลา ที่เมนูแก้ไขข้อมูลส่วนตัวสมาชิก
สมัครสมาชิกจดหมายข่าว     ไม่รับจดหมายข่าว
 
Captcha Code ป้องกัน Spam
 
อพฬฐว
 
กรุณาพิมพ์ตัวเลข-อักษรภาษาไทยที่ท่านมองเห็น
 
ข้อมูลส่วนตัวของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ ไม่ถูกนำไปเผยแพร่ต่อบุคคลที่สาม ท่านสามารถยกเลิกการเป็นสมาชิกพร้อมลบข้อมูลส่วนตัวและเอกสารของท่านออกจากระบบได้ตลอดเวลา ในหน้า แก้ไขข้อมูลส่วนตัว
 

   
ยกเลิก
   
แจ้งปัญหา